Pokyny a doporučení pro návštěvníky Rock Bike Festu 2019

 

Návštěvník Rock Bike Festu musí respektovat a dodržovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní prohlídka. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, nemusí být do areálu vpuštěn. V areálu festivalu mohou pobývat pouze návštěvníci s platným náramkem!

 

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje! Na festival existují dvoudenní permanentky. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona! Identifikační náramek či páska, která bude návštěvníkovi nalepena na ruku po zaplacení vstupného či předložení vstupenky při prvním vstupu do areálu, slouží také jako vrácenka. Poškozená vstupenka pozbývá platnosti. Poškozený náramek taktéž pozbývá platnosti a nevyměňuje se. V případě ztráty náramku již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez platného náramku na ruce, bude z areálu vyvedena! Vstupné se vzhledem k současně konaným závodům bude vybírat v pátek 16. srpna 2019 od 16:00 hod. do konce programu, v sobotu 17. srpna 2019 od 13:00 hodin do konce programu. Výjimkou je doprovod dítěte do 15 let účastnícího se sobotního závodu na pumptracku, kterým může být jedna dospělá osoba, a to pouze po dobu tohoto závodu od 13:30 do 16:30 hodin! 

 

V případě oprávněných držitelů platného ZTP nebo ZTP/P průkazu po prokázání totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas; jiné typy dokladů nebudou akceptovány) umožňujeme 50% slevu z ceny vstupenky i pro průvodce. K nákupu se musíte dostavit současně.

 

Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů či zákonného zástupce. Pokud s sebou vezmete děti na hudební program, prosíme, vybavte je patřičnou ochranou sluchu vzhledem k hlasité hudbě.

 

V areálu Rock Bike Festu a přilehlého kempu platí zákaz vstupu se zvířaty.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, ani za škody způsobené na jejich věcech.

 

Je zakázáno vnášet do areálu skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, zbraně a zdraví nebezpečné předměty a látky, vlastní alkohol a vlastní jídlo! Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.

 

Platí zákaz vstupu na pódium, do prostor zákulisí a do prostorů vyhrazených pořadatelům.

 

Návštěvníci Rock Bike Festu jsou povinni dodržovat pokyny pracovníků a pořadatelů, osob pověřených pořadatelem, bezpečnostní služby, hasičské a zdravotnické záchranné služby.

 

Návštěvníci Rock Bike Festu jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku nebo šíření požáru.  V celém areálu a v přilehlém kempu platí přísný zákaz rozdělávání ohně, manipulace s otevřeným ohněm, zapalování nebo odstřelování pyrotechniky.

 

Návštěvníci festivalu jsou povinni chovat se v areálu i mimo něj tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a zdraví ostatních účastníků či jejich majetku, stejně jako zařízení umístěných v areálu akce. A dále, aby svým chováním neomezovali či neohrožovali ostatní návštěvníky.

 

Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru festivalového kempu. Pořadatel neručí za odložené věci v kempu. Stanování na označených pozemcích u festivalového areálu je zdarma. Tyto plochy se otevírají v pátek 16. srpna 2019 od 15:00 hodin, ukončení stanování je v neděli 18. srpna 2019 v 12:00 hodin.

 

Parkování je možné pouze na oficiálních parkovacích místech při respektování dopravního značení a předpisů v celé obci Hukvaldy. Vzhledem k mimořádné dopravní situaci okolo areálu festivalu platí po celé trase od myslivecké chaty až k areálu koupaliště omezení vjezdu. Parkování na zpevněné komunikaci „za řekou“ nebude povoleno, průjezd bude povolen pouze obyvatelům chatoviště, Podlesí a organizátorům, a to od pátku 16. srpna 2019 od 15:00 do neděle 18. srpna 2019 do 12:00 hodin. Doprava okolo areálu festivalu bude řízena kyvadlově.

 

K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení umístěných v areálu festivalu.

 

V areálu Rock Bike Festu je zakázán prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

                                                           

Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Návštěvník Rock Bike Festu souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být použity pro propagační a jiné účely bez nároku na honorář.

 

V případě porušování festivalového řádu bude návštěvník akce z areálu bez náhrady vyhoštěn.

 

Vstup do festivalového areálu bude umožněn: v pátek 16. srpna 2019 od 15:00 hodin, v sobotu 17. srpna 2019 od 9:00 hodin. Hlavní plocha areálu bude každý den uzavřena pro úklid hodinu po skončení programu.

 

Pořadatel akce si vyhrazuje měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah včetně účinkujících a také v případě nutnosti evakuovat areál při podezření ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele (přírodní katastrofy, teroristické útoky), a to bez jakékoliv náhrady škody anebo ušlého zisku účastníka festivalu.